Απαντήσεις σε Ερωτήματα Πελατών

Η ακτινοβολούμενη ηλιακή ενέργεια που διαπερνάει το γυαλί απορροφάται από τα αντικείμενα και τις επιφάνειες του εσωτερικού χώρου (αυξάνοντας έτσι την θερμοκρασία τους) τα οποία με την σειρά τους επανεκπέμπουν την ενέργεια σαν θερμική (σύμφωνα με την θεωρία του μέλανος σώματος) κυρίως στην υπέρυθρη ζώνη πάνω από τα 5 m. Ακόμα και το κοινό γυαλί είναι πρακτικώς αδιαφανές στην ακτινοβολία μεγαλύτερη των 5 μm. Αυτό σημαίνει ότι η ηλιακή ακτινοβολία που μπαίνει μέσα από το γυαλί παγιδεύεται στο δωμάτιο το οποίο τείνει να θερμαίνεται. Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται σαν Φαινόμενο Θερμοκηπίου.

Σίγουρα όχι. Η επιλογή του γυαλιού σήμερα είναι πολύ δύσκολο έργο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ερωτείται ειδικός ώστε να λαμβάνεται το βέλτιστο από την υάλωση. Υπάρχουν πάντα αντιφατικές ανάγκες από την υάλωση και παρά τα όσα έχει επιτύχει η τεχνολογία, οι νόμοι της Φυσικής δεν μπορούν να αψηφιστούν. Υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν αναφορικά με τον ηλιακό έλεγχο της υάλωσης:

Η μείωση της απολαβής της ηλιακής θερμικής ενέργειας για να επιτευχθεί ο χαμηλότερος ηλιακός συντελεστής.

Ο έλεγχος της μεταφοράς θερμότητας από το εξωτερικό στο εσωτερικό με την χρήση του χαμηλότερου δυνατού U-value.

Η επίτευξη καλού επιπέδου φυσικού φωτός ημέρας μέσω της υψηλότερης δυνατής τιμής Οπτικής διάδοσης φωτός μέσα από το γυαλί

Ο πρώτος κανόνας είναι ότι όσο παχύτερο το γυαλί τόσο το καλύτερο, 2ον  όταν χρησιμοποιείται διπλή υάλωση,  η χρήση ειδικών μιγμάτων αερίων στο διάκενο χώρο βελτιώνει τον δείκτη ακουστικής μείωσης κατά 10%. Επίσης αν η υάλωση περιέχει   γυαλί triplex   καλό  θα  είναι αυτή να αποτελείται από ανισοπαχή υάλωση   (καλύτερα 3mm + 4mm από 4 mm + 4mm). Βέβαια σήμερα  η  χρήση γυαλιού Triplex με ακουστικές μεμβράνες ( PVB) μπορεί να βελτιώσει  την ηχητική εξασθένηση έως και 52  dB !!!

Υπό ορισμένες συνθήκες, τα χρώματα μερικών υλικών όταν εκτεθούν στον ήλιο μπορεί να εξασθενήσουν. Τα υλικά μπορεί να αλλάξουν χρώμα όταν εκτεθούν σε ηλιακή ακτινοβολία επειδή οι μοριακοί δεσμοί στους χρωστικούς παράγοντες σταδιακά εξασθενίζουν από υψηλής ενέργειας φωτόνια. Αυτό το είδος φωτοχημικής αντίδρασης προκαλείται κυρίως από υπεριώδες τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και σε μικρότερο βαθμό από του βραχέως κύματος οπτικό φως (ιώδες, μπλε).

Επίσης, όταν τα υλικά απορροφούν ηλιακή ακτινοβολία η θερμοκρασία τους αυξάνει προκαλώντας της έναρξη χημικών διεργασιών που καταστρέφουν τα χρώματα.

Επειδή όλα τα είδη ακτινοβολίας μεταφέρουν ενέργεια, τα αντικείμενα δεν μπορούν τελείως να προστατευθούν από χρωματική εξασθένιση. Για να ελαχιστοποιηθεί αυτό το πρόβλημα, μπορούν να ληφθούν προφυλάξεις όπως το να προφυλαχθούν τα αντικείμενα από την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως, σε χαμηλές θερμοκρασίες και μονωμένα από την ατμόσφαιρα.

Εκτός όμως από αυτές τις πρακτικές συμβουλές, υπάρχουν υαλοπετάσματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να αποκλειστεί η υπεριώδης ακτινοβολία και αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας Triplex με ΡVΒ. Τα επίπεδα μείωσης της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι εντυπωσιακά και μπορούν να πάνε χαμηλά έως και 0.4% συγκρινόμενο με το 44% του 10mm διάφανου γυαλιού.

Επιπροσθέτως, μπορεί σε αυτήν την υάλωση να προστεθεί γυαλί με χαμηλό ηλιακό συντελεστή με σκοπό να μειωθεί το θερμικό φαινόμενο της ακτινοβολίας. Να σημειωθεί ότι κανένα γυαλί δεν μπορεί να προφυλάξει 100% από την χρωματική εξασθένιση.

Μεταξοτυπία είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα. Σύμφωνα με αυτή την επεξεργασία, ειδική κεραμική βαφή εφαρμόζεται στην επιφάνεια των κομματιών που θα τοποθετηθούν μπροστά από τις επιφάνειες που δεν θέλουμε να είναι ορατές από έξω.

Όλα τα ανακλαστικά γυαλιά έχουν ένα ποσοστό μετάδοσης οπτικού φωτός που ποικίλει από 1% έως 60%. Το επίπεδο της οπτικής μετάδοσης επιτρέπει, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού, το να δει κάποιος μέσα από αυτό το γυαλί. Ακόμα και τα πιο αποτελεσματικά ανακλαστικά γυαλιά (όπως το spy-glass της Saint Gobain) εάν παρατηρηθούν από σκοτεινή πλευρά σε σχέση με πλευρά πιο έντονου φωτισμού, τότε μπορεί κάποιος να δει μέσα από αυτά. Ο πρακτικός κανόνας είναι να θυμάστε ότι για να μην γίνεστε αντιληπτός, να διατηρείτε την υπό παρατήρηση περιοχή σε συνθήκες εντονότερου φωτισμού (ένας προβολέας κατευθυνόμενος στην επιφάνεια του γυαλιού βοηθάει!!!) Προφανώς βέβαια όσο μεγαλύτερη η οπτική ανακλαστικότητα (ή όσο μικρότερο το ποσοστό μετάδοσης του φωτός μέσα από το γυαλί) τόσο το καλύτερο.

Ο ηλιακός συντελεστής της υάλωσης είναι το ποσοστό της πλήρους ηλιακής ακτινοβολούμενης θερμικής ενέργειας που μπαίνει στο δωμάτιο μέσα από το γυαλί. Είναι το άθροισμα της ηλιακής ακτινοβολούμενης θερμικής ενέργειας που μπαίνει με απ’ευθείας διάδοση και στο ποσοστό της ενέργειας που απορροφάται και ξανα-εκπέμπεται από τον εσωτερικό χώρο της υάλωσης. Εάν συγκριθεί ο ηλιακός συντελεστής για ένα 3mm διάφανο γυαλί ο οποίος είναι 0.87 με ένα άλλου κομματιού γυαλιού τότε έχουμε τον συντελεστή σκίασης.

Όλα τα γυαλιά μπορούν να ενισχυθούν θερμικός εκτός από τα τους 4 ακόλουθους τύπους:Καθρέπτες

  • Πυράντοχα
  • Ανακλαστικά μαλακής επίστρωσης
  • Τα triplex ή πολυστρωματικά

Δεν υπάρχει τυποποιημένη συνταγή. Πάντα εξαρτάται από τις διαστάσεις του γυαλιού, την χρήση του, τον τρόπο υποστήριξης του κτλ. Η καλύτερη τακτική όμως είναι να χρησιμοποιούνται πολλά ελάσματα φύλλων γυαλιού – triplex – (όσο περισσότερα τόσο καλύτερα) και κατά προτίμηση το πάνω και το κάτω φύλλο (αυτά που συνήθως υφίστανται τις μεγαλύτερες τάσεις) να ενισχυθούν θερμικώς (tempered).

Το φαινόμενο υγροποίησης ατμών νερού είναι ένα ενοχλητικό φαινόμενο το οποίο είναι αισθητό τις υγρές χειμωνιάτικες ημέρες. Είναι γνωστό ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει υδρατμούς οι οποίοι σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (γνωστή ως θερμοκρασία ή σημείο δρόσου) υγροποιούνται. Τις κρύες χειμωνιάτικες μέρες, τα παράθυρα του σπιτιού είναι περισσότερο κρύα από τις υπόλοιπες επιφάνειες.

Πάχος Βάρος (σε kg. / 1M2 γυαλιού)

2 mm 5,0 kg
3 mm 7,5 kg
4 mm 10,0 kg
5 mm 12,5 kg
6 mm 15,0 kg
8 mm 20,0 kg
10 mm 25,0 kg
12 mm 30,0kg
15 mm 37,5 kg
19 mm 47,5 kg

Στα τζάμια με σκληρή επίστρωση, στη θέση 1 ή στη θέση 2
Στα τζάμια χαμηλής εκπομπής (low-e), στη θέση 2 ή 3
Στα τζάμια με μαλακή επίστρωση, πάντα στη  θέση 2

Οι έγχρωμοι υαλοπίνακες που εκτίθενται στον ήλιο, αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες λόγω του ποσοστού ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφούν. Όταν αυτοί οι υαλοπίνακες καλύπτονται περιμετρικά από το φέρον στοιχείο ή από κάποιο δέντρο ή κολώνα της ΔΕΗ ή κάποιο άλλο εξωτερικό στοιχείο ώστε να προκληθεί μερική σκίαση σε αυτούς, τότε δημιουργείται άνιση κατανομή θερμότητας (θερμικό σοκ) στην επιφάνεια τους με αποτέλεσμα την θραύση τους.

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι: α) η περιμετρική λείανση (ΡΟΝΤΕ) που περιορίζει το φαινόμενο του θερμικού σοκ κατά 25%, και β) η θερμική σκλήρυνση (tempered) αυτών των εγχρώμων υαλοπινάκων η οποία παρέχει και την απόλυτη ασφάλεια και προστασία από το θερμικό σοκ.

  • Να αυξηθεί το μέγεθος του διάκενου της διπλής υάλωσης (για κάθε σπίτι αύξηση, το U-Value βελτιώνεται κατά 5% περίπου)
  • Να χρησιμοποιηθεί αέριο στο διάκενο χώρο της διπλής υάλωσης αντί για κανονικό αέρα (βελτιώνει το U-Value κατά περίπου 20%)
  • Να χρησιμοποιηθεί υάλωση χαμηλής εκπομπής (low-e). Ανάλογα με τον τύπο του low-e που θα χρησιμοποιηθεί, η τιμή του U-Value μπορεί να βελτιωθεί έως και 50%)

Οποιοσδήποτε συνδυασμός από τις παραπάνω περιπτώσεις.