Ενεργειακοί 3ης γενιάς

Γνωστοί ως low-e και συχνά χρησιμοποιούμενοι σε διπλή ή τριπλή υάλωση, οι ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς έχουν ειδική λεπτή μεταλλική επίστρωση ή επίστρωση οξειδίου, η οποία επιτρέπει τη διέλευση της βραχέως κύματος ηλιακή ενέργεια σε ένα κτίριο, αλλά ταυτόχρονα αποτρέπει την μακρού κύματος ενέργεια, που παράγεται από τα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού, να διαφύγουν προς τα έξω. Συνεπώς, το low-e επιτρέπει στο ηλιακό φως να διέλθει παρέχοντας παράλληλα θερμική μόνωση.

Τους καλοκαιρινούς μήνες από την ενέργεια που έχει απορροφήσει (η οποία είναι σημαντικά λιγότερη από ό,τι ένα απλό γυαλί) εκπέμπει ένα μικρό μόνο μέρος προς τον δεύτερο υαλοπίνακα και κατά συνέπεια στο εσωτερικό του σπιτιού.

Τους κρύους μήνες αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει με τη θερμότητα που μεταδίδεται από το εσωτερικό του σπιτιού μας. Ο υαλοπίνακας απορροφά λιγότερη από αυτήν και εκπέμπει λιγότερη προς το εξωτερικό του σπιτιού.