Οι υαλοπίνακες μεταβλητής διαφάνειας, είναι πολυστρωματικοί  υαλοπίνακες με ειδική μεμβράνη υγρών κρυστάλλων. Οι υγροί κρύσταλλοι αυτοί, σε κατάσταση ηρεμίας, διατάσσονται τυχαία εμποδίζοντας την θέαση δια μέσου του υαλοπίνακα διαχέοντας το φως (η εικόνα που παίρνουμε εμείς κοιτώντας τον υαλοπίνακα είναι η ίδια με αυτήν που έχουμε κοιτώντας έναν υαλοπίνακα αμμοβολής).

Μόλις όμως διοχετευτεί (συνεχόμενο) ρεύμα, οι υγροί κρύσταλλοι παραλληλίζονται επιτρέποντας πλέον την θέαση και μετατρέποντας τον υαλοπίνακα σε διάφανο με το πάτημα ενός κουμπιού.  Τοποθετούνται είτε σαν μονή είτε σαν διπλή υάλωση, καθώς και το είδος των υαλοπινάκων που συνθέτουν αυτούς μπορεί να είναι οποιοδήποτε με οποιαδήποτε επεξεργασία.

Οι υαλοπίνακες αυτοί  εισάγονται κατόπιν παραγγελίας.